ثبت شهر

خدمات ثبت و برندینگ

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

​​​​​​​شرکت مسئولیت محدود، در زمینه امور تجاری فعالیت میکند متشکل از حداقل دو شریک است که در زمینه امور تجاری فعالیت می­کنند و بدون اینکه سرمایه به سهام تقسیم شود. هر یک از شرکا درست به اندازه سرمایه خود، تعهد و وظیفه دارند. ذکر عبارت با مسئولیت محدود و عدم ذکر نام شرکا در اسم شرکت الزامی است.

ویژگی های شرکت با مسئولیت محدود

شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود

 • افراد تشکیل دهنده شرکت مبایست حداقل دو نفر باشند.افراد تشکیل دهنده شرکت مبایست حداقل دو نفر باشند.

 • سرمایه شرکت به مدیرعامل سپرده می شود و برای ثبت اقرار نامه مدیر عامل جهت تحویل سرمایه کافیست و نیازی به ارائه مدرک بانکی نمی باشد.

 • جهت اداره شرکت به مدت مشخص به یک یا چند نفر به عنوان مدیر عامل نیاز است (که لازم نیس از شرکا باشند).

 • نیاز نیست هر سال اعضای شرکت معرفی شوند.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 •  
 • ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • دو نسخه از شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه شرکت
 • دو برگ تقاضانامه
 • فرم تعیین نام شرکت و فیش واریزی
 • اصل مجوز فعالیت چنانچه ثبت موضوع به مجوز نیاز دارد.
 • اگر ثبت توسط وکیل دادگستری انجام شود اصل وکالتنامه مورد نیاز است.
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسس​
 •  

ثبت شرکت با مسئولیت محدود بدلیل شرایط آسان و مناسبی که برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط فراهم کرده، معمولا بیشتر متقاضیان ثبت را به سمت خود جذب میکند.

شما عزیزان میتوانید جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود از طریق راه های ارتباطی با مشاوران موسسه ثبت شهر تماس حاصل فرمایید.

قبل از ثبت شرکت با مسئولیت محدود به نکات زیر دقت کنید:

 •  

 • ​​تعداد شرکا نباید کمتر از دو نفر باشند.

 • هر دو شریک باید حتی به میزان ۱ درصد سهام دار باشند.

 • سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل صدهزار تومان باشد.

 • اگر اسم یکی از شرکا در نام شرکت قید شود مسئول پرداخت تمام بدهی ها وانجام تمام تعهدات شرکت است پس از نام بردن اسم شرکا در اسم شرکت خودداری فرمایید.شرکت وجه قانونی ندارد اگرمدیر عامل اقرار نامه ای جهت دریافت کل سهم ارائه ندهد .شرط تشکیل شرکت مسئولیت محدود پرداخت تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی است که البته لازم به بلوکه شدن این سرمایه در یک حساب معین نیست.

 •  

 • ​​تعداد شرکا نباید کمتر از دو نفر باشند.

 • هر دو شریک باید حتی به میزان ۱ درصد سهام دار باشند.

 • سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود نباید کمتر از صد هزار تومان باشد.

 • از ذکر اسم شرکا در اسم شرکت خودداری کنید چون شریکی که اسم آن در نام شرکت قید شود مسئول پرداخت تمام بدهی­ها و انجام تمام تعهدات شرکت است.

 • شرط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، پرداخت تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی است. البته لازم نیست که این سرمایه در یک حساب معین بلوکه شود؛ همین که مدیرعامل اقرارنامه­ ای مبنی بر دریافت کل سهم ارائه دهد کفایت می­کند؛ در غیر این صورت شرکت وجه قانونی ندارد.​​​​​​​ 

 •  ​​​​​​​

 • تعیین ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی در شرکتنامه ضروری است.

 • بعد از تعیین ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی و ثبت آن در شرکتنامه، تمامی شرکا در برابر ارزش تعیین شده موظف هستند.

 • سهم الشرکه شرکا قابل انتقال نیستند مانند سهام های با نام یا بی نام. در صورتی میتوانند ُهم الشرکه را انتقال بدهند که رضایت شرکایی که جداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنهاست را جلب کنند که البته تعداد این شرکا باید نسبت به بقیه شرکا بیشتر باشد.

 • ​​​​​​​در صورت احراز شرایط مذکور، انتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی انجام بگیرد.

 • مدیران شرکت را می­توان از بین شرکا یا خارج از آنها انتخاب کرد که دوران مدیریت آنها می­تواند محدود یا نامحدود باشد.

 • مدیران شرکت در برابر اداره تمام امور شرکت اختیار دارند؛ مگر اینکه در اساسنامه خلاف این قید شده باشد.​​​​​​​

 •  

 •  ​​​​​​​

 • تعیین ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی در شرکتنامه ضروری است.

 • بعد از تعیین ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی و ثبت آن در شرکتنامه، تمامی شرکا در برابر ارزش تعیین شده موظف هستند.

 • سهم الشرکه شرکا مانند سهام­های بانام یا بی­نام قابل انتقال نیستند. شرط انتقال سهم الشرکه، رضایت شرکایی است که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنهاست، البته تعداد این شرکا باید نسبت به مابقی شرکا نیز بیشتر باشد.

 • در صورت احراز شرایط مذکور، انتقال سهم الشرکه باید با تنظیم سند رسمی انجام بگیرد.

 • مدیران شرکت را می­توان از بین شرکا یا خارج از آنها انتخاب کرد که دوران مدیریت آنها می­تواند محدود یا نامحدود باشد.

 • مدیران شرکت در برابر اداره تمام امور شرکت اختیار دارند؛ مگر اینکه در اساسنامه خلاف این قید شده باشد.​​​​​​​

 •  

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 •  

 • ​​تکمیل دو نسخه شرکت نامه، دو برگ تقاضانامه و دو نسخه اساسنامه

 • پرداخت هزینه تعیین نام شرکت و ارائه فیش بانکی به اداره ثبت شرکت ها

 • انتخاب و ارائه چند نام ایرانی، مطابق با فرهنگ اسلامی، غیرتکراری و بامعنا به واحد تعیین نام ادارهثبت شرکت ها

 • تکمیل و ارائه مدارک موردنیاز به واحد پذیرش اداره ثبت شرکت ها و دریافت رسید

 • مراجعه به واحد اعلام نتایج اداره ثبت شرکت ها در تاریخ مقرر

 • اگر هیچگونه نقصی در مدارک دیده نشود؛ آگهی ثبت اقدام تنظیم می شود و در روز مراجعه به شخص متقاضی تحویل داده می شود. متقاضی باید به بانک مراجعه و هزینه حق الثبت را پرداخت کند و فیش بانکی را به حسابداری اداره ثبت شرکت ها تحویل دهد.

 • در صورت مشاهده هرگونه نقص در مدارک، کتباً به متقاضی اعلام می شود که نسبت به رفع نواقص اقدام کند.

 • سپس مدارک به بخش ثبت تاسیس و تغییرات ارسال می شوند و پس از طی روال قانونی، آگهی ثبت شرکت توسط مدیر اداره ثبت شرکت ها امضا می شود.

 • بعد از امضای آگهی، متقاضی مدارک را به قسمت دبیرخانه می برد تا آگهی را در دفتر اندیکاتور ثبت کند.

 • سپس متقاضی می بایست یک نسخه از آگهی را به واحد روابط عمومی اداره کل ثبت شرکت ها و نسخه دیگر را به دفتر شرکت سهام روزنامه جمهوری اسلامی ایران تحویل دهد.

 •  

وظایف هیئت نظار

همانطور که در مطالب بالا خواندید اگر تعداد شرکا در شرکت های با مسئولیت محدود بیش از 12 نفر باشد باید هیئتی سه نفره تحت عنوان هیئت نظار تشکیل داد. اعضای هیئت نظار نباید عضو هیئت مدیره شرکت باشند و میتوان آنها را از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب کرد. این گروه 3 نفره موظف هستند که:

 • باید بررسی شود که آیا تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت و تمام سرمایه غیر نقدی شرکت تسلیم شده است یا خیر.

 • ببینید که آیا ارزش ریالی سهم الشرکه غیر نقدی در شرکتنامه قید شده است یا خیر.

 • حداقل سالی یک بار از شرکا برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند.

 • هر سال، تمامی اسناد و صندوق شرکت را بررسی کنند و گزارش مفصلی در این مورد به مجمع عمومی ارائه دهد. هیئت نظار اگر ایراد یا ابهامی در اسناد شرکت مشاهده کند؛ موظف به قید آن در گزارش مذکور است. شرکا می­توانند تا ۱۵ روز قبل از تشکیل مجمع، گزارش هیئت نظار را مطالعه کنند.

​​​​​​​لازم به ذکر است که هیئت نظار در قبال امور اداری و نتایج حاصل از امور اداری، وظیفه­ای ندارد و فقط در برابر وظایف خود مسئول است.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه معایبی دارد؟

 • اگرچه در ابتدای تاسیس سرمایه همه شرکا پرداخت و ثبت می­شود اما احتمال اینکه ظاهری باشند وجود دارد.

 • شرکت­های با مسئولیت محدود معمولاً امکان شرکت در مناقصات دولتی را ندارند.

 • ورق ه­ای تحت عنوان سهم الشرکه صادر نمی­شود؛ لذا سهم الشرکه اعضا مانند اواراق تجاری قابل انتقال نیست.

 • بعضی از موسسات خصوصی به شرکت­های با مسئولیت محدود وام نمی­دهند.

مالیات شرکت با مسئولیت محدود

دو نوع شرکت با مسئولیت محدود وجود دارد. نوع اول، مالیات بر عملکرد شرکت است که براساس هزینه ­های شرکت و سود حاصل از خدمات یا فروش تعیین می­شود. مورد دوم، مالیات بر ارزش افزوده است. قوانین مالیات بر ارزش افزوده، فروشنده را موظف می­کند که درصد مشخصی را از خریدار بگیرد و به اداره مالیات بر ارزش افزوده تحویل دهد.​​​​​​​

چه مواردی باعث انحلال شرکت با مسئولیت محدود می­شوند

 • در صورتی که شرکت جهت هدف خاصی تشکیل شده و حال به آن هدف نرسیده یا هدف محقق نشده .

 • اگر شرکت برای یه دوره زمان خاص ثبت شده و حال زمان آن به اتمام رسیده باشد.

 • اگر شرکت ورشکست شده باشد.

 • اگر شرکت به اندازه­ای ضرر ببیند که نصف سرمایه آن از بین برود و یکی از شرکا برای انحلال شرکت تقاضا دهد و محاکم قانونی دلایل وی را موجه بدانند اما شرکای دیگر قادر به خرید سهم شریک معترض نباشند تا از شرکت خارج شود.

 • اگر شرکایی که مالک بیش از نیمی از سرمایه شرکت هستند تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.

 • فوت یکی از شرکا البته اگر در اساسنامه قید شده باشد که فوت یکی از شرکا منجر به انحلال شرکت می­شود

مشتریان

افتخار همکاری با شما را داشته ایم :